สินค้าและบริการ

ออกแบบและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบห้องเย็น ระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ เครื่องทำความเย็นห้องเย็น ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ

มีบริการหลังการขาย

บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง แก้ไข เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นห้องเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบห้องเย็น บำรุงรักษาหลังการขายครบวงจร 
ด้วยทีมช่างและวิศวกรที่ชำนาญ

แนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจ

1. ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
2. รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
3. ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจอยู่เสมอ
ภายใต้การดำเนินการที่ได้มาตรฐานสากล ISO9001 : 2008 

สินค้าและบริการ

ให้บริการ ซ่อมแซม บํารุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่ Overhaul Service รวมทั้ง ให้บริการงานติดตั้งเดินเครื่องภายหลังเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมรับประกันwลงาน หลังการบริการด้วยทีมงานวิศวกรคุณภาพ

ให้บริการ จําหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เดินเครื่อง ระบบปรับอากาศและระบบ ระบายอากาศ และเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่อ2ปรับอากาศชนิดต่างๆ สามารถตอบสนองการใช้งานตั้งแต่แบบที่พักอาศัยไปจนถึงแบบธุรกิจขนาดใหญ่

ให้บริการ จําหน่าย ออกแบบ พลิต ติดตั้ง เดินเครื่อง ระบบทําความเย็น ห้องเย็น ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน ตามข้อกําหนดของลูกค้าแต่ละราย พร้อมทีมงานบริการหลังการขายครบวงจร

ให้บริการ จําหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เดินเครื่อง ระบบปรับอากาศและระบบ ระบายอากาศ และเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่อ2ปรับอากาศชนิดต่างๆ สามารถตอบสนองการใช้งานตั้งแต่แบบที่พักอาศัยไปจนถึงแบบธุรกิจขนาดใหญ่

บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ ของยี่ห้อ "แคเรียร์ (CARRIER) ", "โตชิบา (TOSHIBA)" และยี่ห้ออื่นๆ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง บริการตรวจ ซ่อมบำรุง แก้ไข ระบบปรับอากาศ ระบบห้องเย็น บำรุงรักษาหลังการขายครบวงจร ด้วยทีมช่างและวิศวกรที่ชำนาญ

โดยประสบการณ์ที่ชำนาญ ความไว้วางใจจากลูกค้า และความมุ่งมั่นพัฒนาต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาศักยภาพของทีมวิศวกรรมจนเป็นผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เดินเครื่องระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สินค้าและบริการของเรา

จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง บริการซ่อม ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ เครื่องทำความเย็นห้องเย็น ระบบห้องเย็น ระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ บริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย และสามารถทำ turn key project เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ภายใต้การดำเนินการที่ได้มาตราฐานสากล ISO9001 2008 รองรับ โดยมีแนวคิดหลักในการดำเนินธุกิจ คือ “ สินค้าและบริการต้องดี ส่งมอบรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่สุด”